Here to assist you for a job, 24/7

Szczegóły projektu


Zaloguj się


Zarejestruj się


Polityka prywatności


 

Jest nam bardzo miło, że interesujesz się naszą firmą, produktami i usługami. Chcielibyśmy powiadomić Cię o tym jak dbamy o Twoje dane osobowe.

Proszę sprawdzaj tę zakładkę regularnie, ponieważ polityka prywatności podlega zmianom i aktualizacji. Zostaniesz powiadomiony/a o wszelkich istotnych zmianach.

Korzystając z niniejszej strony wyrażasz zgodę na opisany poniżej sposób gromadzenia, przetwarzania i transferu danych osobowych.

Informacje gromadzone na naszych stronach i aplikacjach są przechowywane w UE i podlegają przepisom Rozporządzenia UE 2016/679.

Proszę zapoznaj się również z Polityką plików Cookies.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nami korzystając ze strony kontaktowej.

Kim jesteśmy?

Nazywamy się HAPPY RECRUITER SA ("Happy Recruiter") i jesteśmy firmą technologiczną, świadczącą usługi na rzecz klientów indywidulanych i firm. Stworzyliśmy robota rekrutacyjnego - DORĘ, która wspiera proces rekrutacji poprzez wyszukiwanie i przeprowadzanie w trybie online rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na podstawie wymagań określonych przez pracodawcę.

Happy Recruiter jest właścicielem i zarządza niżej wymienionymi platformami:

 • dorthebot.eu, .ro, .nl, .be, .de, .pl, .pt, .co.uk - strona przeznaczona dla osób szukających pracy
 • happyrecruiter.com - strona przeznaczona dla firm szukających pracowników

Informacje o Happy Recruiter

HAPPY RECRUITER SA ma siedzibę w Târgu Mureș, przy ul. Liviu Rebreanu nr 19, w Rumunii. Firma jest zarejestrowana w Narodowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem J26/377/2010, w rejestrze podatników pod numerem RO27016351.

Dane kontaktowe

contact@dorthebot.eu | dorthebot.eu

Happy Recruiter przywiązuje wielką wagę do ochrony prywatności swoich użytkowników i stawia sobie za cel zapewnienie bezpieczeństwa korzystania z usług, które oferuje. Poniższa polityka prywatności opisuje jak gromadzimy i przechowujemy dane osobowe gromadzone przez stronę dorthebot.

Jak gromadzimy dane osobowe

Gromadzimy dane osobowe, które przesyłasz nam bezpośrednio, za pomocą poczty elektronicznej, przez naszą stronę internetową, aplikację Messenger i stronę Facebook, kiedy aplikujesz na stanowisko pracy oferowane na naszej stronie.

Jak używamy danych osobowych

Poniżej opisaliśmy w jakim celu przetwarzamy Twoje dane, kto ma do nich dostęp oraz jak są przechowywane.

1. Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych serwisów internetowych, np. za pomocą strony Facebook

Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą informacji dostępnych na stronie kontaktowej lub za pomocą portali społecznościowych, użyjemy Twoich danych kontaktowych i informacji, które nam przekażesz, aby spełnić Twoją prośbę.

Za każdym razem kiedy użytkownik naszej strony udostępnia za pomocą zintegrowanych przycisków (linków) pochodzące ze strony informacje, Happy Recruiter wraz z danym portalem społecznościowym ponoszą odpowiedzialność za przetwarzanie danych.

Dane osobowe

 • Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy i wszelkie informacje, których udzielasz nam dobrowolnie
 • Kiedy komunikujesz się z nami za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych, automatycznie zyskujemy dostęp do Twojej nazwy użytkownika, zdjęcia profilowego, imienia, adresu, numeru telefonu i innych informacji, które dobrowolnie publikujesz na swoim profilu jako informacje publiczne.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (RODO art. 6 / 1 / b) lub kiedy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (RODO art. 6 / 1 / f), aby odpowiedzieć na pytania, reklamacje, rekomendacje, które do nas przesyłasz oraz aby ulepszyć usługi, które oferujemy naszym klientom.

Kto ma dostęp do Twoich danych

 • Dostawcy usług IT (udostępnianie miejsca na serwerze i przechowywanie danych - hosting), dostawcy usług wsparcia technicznego naszej strony, dostawcy systemu zarządzania relacjami z klientem
 • Media społecznościowe: Facebook
 • Instytucje nadzorujące i organy państwowe, jeśli wymagają tego przepisy prawa

Ujawnimy Twoje dane tylko jeśli będzie to bezwzględnie konieczne aby zapewnić efektywność komunikacji.

Jak długo przechowujemy dane

 • Nie będziemy przechowywać informacji po upływie roku od czasu ich wymiany.
 • Dane przesłane przez portale społecznościowe będą przechowywane zgodnie z ich polityką prywatności.

Gdzie są przechowywane dane

 • Dane zarejestrowane na naszej platformie internetowej są przechowywane na serwerach dostawcy usługi udostępniania miejsca na serwerze (hosting) w UE.
 • Dane, które gromadzimy lokalnie są przechowywane na naszych lokalnych, bezpiecznych serwerach - chmurach.
 • Dane przesyłane za pomocą sieci społecznościowych są przechowywane przez ich serwery, w UE.

2. Przetwarzanie danych kandydata w czasie wyboru i rekrutacji

Kiedy aplikujesz na stanowisko pracy oferowane na naszej stronie, gromadzimy informacje, które nam dostarczysz, w celu wyboru kandydatów i przeprowadzenia procesu rekrutacji. To obejmuje:

 • ocenę umiejętności, kwalifikacji, możliwości zatrudnienia;
 • sprawdzenie informacji oraz referencji i / lub przeszłości kandydata (jeśli jest wymagane).

Jeśli jesteś zainteresowany/a ofertą pracy, którą znalazłeś/aś na naszej stronie, jedyne co musisz zrobić, to aplikować na to stanowisko przez Messengera. Robot rekrutacyjny (Dora) poprosi Cię o niezbędne informacje bezpośrednio przez Messengera.

Dora nie będzie gromadzić ani przetwarzać danych pochodzących z Twojego CV, ale po ukończeniu rozmowy kwalifikacyjnej, jeśli wyraziłeś/aś zgodę na przekazanie Twoich danych kontaktowych pracodawcy, możesz zostać poproszony/a o przesłanie CV.

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, Happy Recruiter przechowuje Twoje dane w folderze aplikanta/kandydata w bazie danych Happy Recruiter.

W określonych przypadkach użyjemy Twoich danych w celu ochrony praw i własności Happy Recruiter, praw innych użytkowników strony, kandydatów, pracowników i innych zainteresowanych stron, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Ważne:

 • Pamiętaj proszę, że nie mamy możliwości kontrolowania zatrzymania, użycia lub poufności danych osobowych zamieszczonych w CV, które już zostały wyświetlone przez potencjalnych pracodawców w procesie rekrutacyjnym. Wraz z udostępnieniem CV, Happy Recruiter traci prawo i możliwość odzyskania CV od osoby trzeciej, która uzyskała do niego dostęp.
 • CV, które wysyłasz pracodawcy nie może zawierać danych wrażliwych dotyczących (i) pochodzenia rasowego lub etnicznego (ii) poglądów politycznych (iii) przekonań religijnych lub wyznawanej filozofii; (iv) członkostwa w związku zawodowym lub w partii politycznej; (vii) historii wykroczeń i przestępstw lub postępowań karnych i związanych z nimi kar i grzywien; (viii) popełnienia czynów bezprawnych lub niestosownych i związanych z tym kar; lub (ix) numeru PESEL lub innego numeru identyfikacyjnego. Jeśli Twoje CV zawiera powyższe dane, wyrażasz zgodę na poniesienie ryzyka z tym związanego.

Dane osobowe

 • Imię i nazwisko, adres, adres e-mailowy, numer telefonu i inne dane kontaktowe;
 • Kiedy komunikujesz się z nami za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych, automatycznie zyskujemy dostęp do Twojej nazwy użytkownika, zdjęcia profilowego, imienia, adresu, numeru telefonu i innych informacji, które dobrowolnie publikujesz na swoim profilu jako informacje publiczne.
 • CV, certyfikaty, kompetencje i kwalifikacje wymagane na wybranym stanowisku;
 • Szczegóły dotyczące stanowiska pracy, którego szukasz, aktualne i/lub oczekiwane wynagrodzenie i inne oczekiwania związane z wynagrodzeniem i pakietem benefitów, gotowość do zmiany miejsca zamieszkania lub inne wymagania dotyczące stanowiska i organizacji pracy.
 • List intencyjny, poprzednie i/lub wymagane doświadczenie zawodowe, wykształcenie, odpisy lub wyciągi i inne informacje, które nam dostarczasz;
 • Informacje pochodzące z rozmów kwalifikacyjnych i telefonicznych, które ewentualnie będziesz prowadzić;
 • Informacje uzyskane z referencji i/lub w procesie sprawdzania danych (tam gdzie to dotyczy), włącznie z informacjami dostarczonymi przez osoby trzecie; i/lub listy polecające;
 • Informacja o historii zatrudnienia.
 • Wszelkie informacje, które uznasz za ważne w czasie rekrutacji
 • Informacje dotyczące tego, jak dowiedziałeś/aś się o stanowisku, na które aplikujesz.

Dane osobowe wrażliwe i /lub demograficzne

 • Wszelkie dane wrażliwe i/lub demograficzne uzyskane w czasie procesu aplikacji na stanowisko lub rekrutacji, takie jak płeć, obywatelstwo i/lub informacje dotyczące obywatelstwa, informacja medyczna przekazana przez kandydatów i/lub pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie.

Podstawa prawna przetwarzania danych

 • Przetwarzamy Twoje dane tylko jeśli wyraziłeś/aś na to zgodę (RODO art. 6 / 1 / a)
 • Zautomatyzowane profilowanie stosowane przez Dorę oraz przekazywanie jego wyników pracodawcy może się odbyć wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (RODO art. 9 / 2 / a i art. 22 / 2 / c)
 • Przechowywanie i możliwe przesłanie Twoich danych wrażliwych klientom będzie mieć miejsce tylko jeśli dobrowolnie przekazałeś/aś nam te dane i jeśli nie mogą być oddzielone od reszty danych. W takim przypadku uznajemy, że przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której dane dotyczą (RODO art. 9 / 2 / e)

Kto ma dostęp do Twoich danych

 • Firmy, z którymi podpisaliśmy umowę w celu prowadzenia rekrutacji i wyboru kandydatów;
 • Dostawcy usług IT (udostępnianie miejsca na serwerze i przechowywanie danych - hosting), dostawcy usług wsparcia technicznego naszej strony
 • Media społecznościowe: Facebook (UE)
 • Instytucje nadzorujące i organy państwowe, jeśli wymagają tego przepisy prawa

Ujawnimy Twoje dane tylko jeśli będzie to bezwzględnie konieczne aby odpowiedzieć na Twoje żądania. Na podstawie umowy zewnętrzni dostarczyciele usług dla Happy Recruiter SA są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych.

Jak długo przechowujemy dane

 • Przechowujemy dane przetwarzane w procesie rekrutacji przez 36 miesięcy
 • Wyjątek od powyższego stanowią sytuacje związane z rozpatrzeniem roszczeń i skarg, a także obroną praw w sądzie
 • Dane przesyłane za pomocą portali społecznościowych są przechowywane zgodnie z ich polityką prywatności.

Gdzie dane są przechowywane:

 • Dane zarejestrowane na naszej platformie internetowej są przechowywane na serwerach dostawcy usługi udostępniania miejsca na serwerze (hosting) w UE.
 • Dane, które gromadzimy lokalnie są przechowywane na naszych lokalnych, bezpiecznych serwerach - chmurach.
 • Cześć danych przesyłanych przez portale społecznościowe będzie przechowywana na ich serwerach w UE.

3. Informacja dotycząca możliwości zatrudnienia

Wyślemy Ci informację o nowych możliwościach zatrudnienia jeśli zamówiłeś/aś newslettera, jeśli obserwujesz naszą stronę na Facebook lub jeśli znajdujesz się w naszej bazie danych (w związku z wzięciem wcześniej udziału w procesie rekrutacyjnym) i jeśli uważamy, że te możliwości odpowiadają Twoim kwalifikacjom.

Dane osobowe

 • Imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mailowy
 • Kiedy komunikujesz się z nami za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych, automatycznie zyskujemy dostęp do Twojej nazwy użytkownika, zdjęcia profilowego, imienia, adresu, numeru telefonu i innych informacji, które dobrowolnie publikujesz na swoim profilu jako informacje publiczne.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 • Przetwarzamy Twoje dane tylko jeśli wyraziłeś/aś na to zgodę (RODO art. 6 / 1 / a) subskrybując naszego newslettera.
 • Przetwarzamy dane zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem kiedy znajdujesz się w naszej bazie danych i kiedy uważamy, że te informacje mogą Cię zainteresować (RODO art. 6 / 1 / f) lub kiedy obserwujesz nasze strony w mediach społecznościowych.

Kto ma dostęp do Twoich danych

 • Dostawcy usług IT (udostępnianie miejsca na serwerze i przechowywanie danych - hosting) oraz dostawcy usług wspierających naszą stronę.
 • Media społecznościowe: Facebook (UE)
 • Instytucje nadzorujące i organy państwowe, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Ujawnimy Twoje dane tylko jeśli będzie to bezwzględnie konieczne aby odpowiedzieć na Twoje żądania. Na podstawie umowy zewnętrzni dostarczyciele usług dla Happy Recruiter SA są zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych.

Jak długo przechowujemy dane

 • Nie będziemy przechowywać informacji po upływie roku od czasu ich wymiany.
 • Jeśli subskrybujesz newslettera, przetwarzanie danych trwa do momentu zgłoszenia rezygnacji z subskrypcji.
 • W przypadku przetwarzania danych zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem, kiedy jesteś już naszym klientem, będziemy przetwarzać Twoje dane do upływu okresu przechowywania danych w związku z procesem rekrutacyjnym (3 lata od momentu wzięcia udziału w ostatnim procesie rekrutacyjnym).

Gdzie przechowujemy dane

 • Dane zarejestrowane na naszej platformie internetowej są przechowywane na serwerach dostawcy usługi udostępniania miejsca na serwerze (hosting) w UE.
 • Dane, które gromadzimy lokalnie są przechowywane na naszych lokalnych, bezpiecznych serwerach - chmurach.
 • Cześć danych przesyłanych przez portale społecznościowe będzie przechowywana na ich serwerach w UE.

4. Informacje statystyczne

Kiedy odrzucisz ofertę pracy, poprosimy Cię o wskazanie powodów, dla których ją odrzuciłeś/aś i przedstawimy je pracodawcy w formie statystyki. W ten sposób pomagamy pracodawcy dostosować ofertę do oczekiwań rynku pracy.

Statystyka zwierać będzie tylko i wyłącznie anonimowe dane kandydatów, którzy zgodzą się wypełnić kwestionariusz dotyczący powodów odrzucenia oferty.

Dane osobowe

 • Przetwarzamy Twoje dane kontaktowe, które mamy w naszej bazie danych, aby się z Tobą komunikować.
 • Przetworzymy informację pochodzącą z wypełnionego przez Ciebie kwestionariusza aby stworzyć statystykę.

Dane osobowe wrażliwe i /lub demograficzne

 • Wszelkie dane wrażliwe i/lub demograficzne, które dobrowolnie udostępniasz w kwestionariuszu.

Podstawa prawna przetwarzania danych

 • Przetworzymy Twoje dane aby stworzyć raport statystyczny tylko jeśli wyrazisz na to zgodę (RODO art. 6 / 1 / a)

Kto ma dostęp do Twoich danych

 • Firmy, z którymi podpisaliśmy umowę w celu prowadzenia rekrutacji, wyboru i oceny kandydatów;
 • Dostawcy usług IT (udostępnianie miejsca na serwerze i przechowywanie danych - hosting) oraz dostawcy usług wsparcia technicznego naszej strony.
 • Instytucje nadzorujące i organy państwowe, jeśli wymagają tego przepisy prawa
 • Platformy internetowe: Facebook (UE)

Jak długo przechowujemy dane

 • Przechowujemy dane pochodzące z wypełnionego przez Ciebie kwestionariusza przez maksymalnie 3 miesiące.
 • Wyjątki od powyższego stanowią sytuacje wniesienia skargi lub zażalenia, oraz postępowań sądowych.
 • Dane przesłane za pomocą portali społecznościowych są przechowywane zgodnie z ich polityką prywatności.

Gdzie dane są przechowywane

 • Dane są przechowywane na serwerach w UE.

5. Ułatwienie korzystania z naszej strony

Kiedy wchodzisz na naszą stronę, gromadzimy Twoje dane przez identyfikatory online (pliki cookies i adres IP komputera).

Strona automatycznie gromadzi pewne informacje i przechowuje je w rejestrze zdarzeń.

Ta informacja służy nam do projektowania strony w taki sposób, aby była ona jak najlepiej dostosowana do potrzeb użytkowników. Możemy także skorzystać z informacji o adresie IP Twojego komputera w celu zdiagnozowania problemów z serwerem, zarządzania stroną, analizy trendów, obserwowania aktywności na stronie i gromadzenia informacji demograficznej w celu określenia preferencji odwiedzających.

Więcej informacji o plikach cookies oraz o tym, jak można je usunąć i dezaktywować śledzenie aktywności na stronie znajdziesz w dostępnej na naszej stronie zakładce Polityka Plików Cookies.

Dane osobowe

 • Protokół Internetowy ( adres IP komputera), lokalizacja komputera, informacja o urządzeniu (poziom krajowy), historia przeglądania strony, znaczniki czasu, prośba/aktywność

Podstawa prawna przetwarzania danych

 • Zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem korzystamy z plików cookies aby ułatwić i ulepszyć sposób korzystania z naszej strony (RODO art. 6 pkt1f)
 • Pliki cookies, które nie są niezbędne, używane są tylko za Twoją zgodą (RODO art. 6 pkt 1a)

Kto ma dostęp do Twoich danych

 • Dostawcy usług IT, takich jak udostępnianie miejsca na serwerze i przechowywanie danych (hosting)oraz dostawcy usług wsparcia technicznego naszej strony
 • Media społecznościowe, wyszukiwarki internetowe
 • Instytucje nadzorujące i organy państwowe, jeśli wymagają tego przepisy prawa

How long will we stock of data

 • Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj.

Gdzie są przechowywane dane:

 • Dane są przechowywane na serwerach w UE. (np. serwery Google i Facebook - w Irlandii jako pośredniku)

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Profilowanie kandydatów ma miejsce kiedy analizowane są Twoje aspekty osobiste, w celu opracowania dla Ciebie prognoz, nawet jeśli decyzja nie została jeszcze podjęta. Na przykład, Dora, będąc algorytmem, automatycznie ocenia cechy kandydatów (wiek, doświadczenie zawodowe, znajomość języków etc.) na podstawie odpowiedzi, które otrzymuje i określa czy kandydaci są odpowiedni na stanowisko pracy, na które zaaplikowali.

Zgodnie z prawem ochrony danych osobowych masz prawo sprzeciwić się byciu podmiotem decyzji powziętych wyłącznie za pomocą środków zautomatyzowanych, jeśli ta decyzja znacząco na Ciebie oddziałuje. Przetwarzanie Twoich danych osobowych znacząco na Ciebie oddziałuje jeśli ma wpływ na Twoją sytuację, zachowanie lub wybory.

Kiedy używasz algorytmu Dory, decyzje powzięte za pomocą środków zautomatyzowanych są dozwolone tylko wtedy, kiedy wyrazisz na to zgodę.

Czy dorthebot gromadzi i przetwarza dane w sposób bezpieczny?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, które gromadzimy i przetwarzamy wdrożyliśmy zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i menadżerskie.

Pamiętaj proszę, że mimo zabezpieczeń nie jest możliwe zapewnienie 100% ochrony procesu przetwarzania danych.

Jeśli podejrzewasz naruszenie poufności Twoich danych, skontaktuj się z nami niezwłocznie mailowo: contact@dorthebot.eu.

Ważne: Kiedy czas przechowywania Twoich danych się skończy, zostaną one usunięte. Będziemy nadal używać Twoich danych, tylko po ich nieodwracalnej anonimizacji, jeśli pomogą nam one ulepszyć nasze produkty i usługi.

Międzynarodowy przepływ danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przesłane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zadbamy o to, aby taki transfer odbył się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym, tam gdzie to konieczne, zgodnie z zawartymi w tym celu umowami.

Jakiekolwiek transfery danych osobowych do krajów innych niż te, co do których została wydana decyzja dotycząca odpowiedniości poziomu ochrony danych osobowych przez Komisję Europejską odbywają się na podstawie umów sporządzonych w oparciu o standardowe przepisy stosowane przez Komisję Europejską lub inne uznane gwarancje, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Aby sprawdzić listę krajów, co do których wydano decyzję dotycząca odpowiedniości poziomu ochrony danych osobowych, sprawdź link: Adequacy protection- non-EU countries

Przetwarzanie danych małoletnich

Strona dorthebot nie jest przeznaczona dla małoletnich i nie gromadzi świadomie danych osób poniżej 18 roku życia. Dostęp do strony i korzystanie z niej oznacza dorozumianą zgodę prawnego opiekuna małoletniego na to aby małoletni korzystał z naszej strony. W przypadku kiedy odkryjemy, że małoletni korzysta z naszej strony bez zgody swojego prawnego opiekuna, usuniemy wszelkie dane o małoletnim.

Twoje prawa

Jako podmiot danych osobowych masz określone prawa dotyczące Twoich danych, które gromadzimy. Happy Recruiter szanuje Twoje prawa i zapewnia, że bierze pod uwagę Twój interes.

 • Prawo do cofnięcia zgody: Jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych w każdym czasie.
 • Prawo do żądania korekty/sprostowania danych: Jeśli zauważysz błąd w danych osobowych, masz prawo zwrócić się do nas z żądaniem korekty/sprostowania Twoich danych w każdym czasie. Dokładamy starań, aby dane, którymi się posługujemy i które przechowujemy były aktualne, dokładne i kompletne, zgodnie z ostatnimi dostępnymi nam informacjami.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych jeśli:
  • kwestionujesz dokładność danych, na czas, kiedy musimy sprawdzić ich dokładność;
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem i żądasz ograniczenia ich przetwarzania zamiast ich usunięcia;
  • nie ma potrzeby abyśmy nadal przetwarzali Twoje dane, ale wystąpisz o nie w związku z udowodnieniem, wykonaniem lub obroną roszczenia lub prawa; lub
  • kiedy nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych, na czas kiedy ustalamy czy zachodzi nadrzędność naszego interesu prawnego nad Twoim
 • Prawo do dostępu do danych osobowych: Możesz poprosić nas o udzielenie informacji o Twoich danych osobowych, w tym informacji o kategoriach danych, które gromadzimy lub przechowujemy/kontrolujemy, w jaki sposób są używane, jak są gromadzone, jeśli nie bezpośrednio od Ciebie oraz komu zostały udostępnione (tam gdzie ma to zastosowanie). Możesz uzyskać od nas bezpłatnie kopię zawierającą dane, które o Tobie przechowujemy. Zastrzegamy sobie prawo poboru opłaty za każdą dodatkową kopię.
 • Prawo do przeniesienia danych: Na prośbę prześlemy Twoje dane do innego operatora, jeśli będzie to technicznie możliwe, pod warunkiem, że przetwarzanie Twoich danych jest konieczne do wykonania umowy. Zamiast prośby o przygotowanie kopii Twoich danych możesz wystąpić z prośbą, abyśmy przesłali Twoje dane bezpośrednio do operatora przez Ciebie wskazanego.
 • Prawo do usunięcia danych: Możesz zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane jeśli:
  • nie ma potrzeby, abyśmy nadal przetwarzali Twoje dane, z punktu widzenia celów, dla których je zgromadziliśmy lub przetwarzaliśmy;
  • masz prawo sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych (zobacz poniżej: Prawo do sprzeciwu)
  • Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa;
  • wycofasz swoją zgodę, na podstawie której przetwarzanie danych jest możliwe

        Za wyjątkiem sytuacji kiedy przetwarzanie Twoich danych jest konieczne:

  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego, a przetworzenie Twoich danych jest do tego konieczne;
  • w związku z obowiązkiem prawnym zatrzymania danych;
  • w celu udowodnienia istnienia, wykonania lub ochrony prawa w sądzie.
 • Prawo do sprzeciwu/odmowy zgody na przetwarzanie Twoich danych: Możesz - w każdym czasie - sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w związku z zaistnieniem szczególnej sytuacji. W takim przypadku nie będziemy dłużej przetwarzać Twoich danych, chyba że wykażemy istnienie ku temu podstaw prawnych i ważnego interesu prawnego w związku z udowodnieniem istnienia, wykonaniem lub ochroną prawa. Jeśli sprzeciwiasz się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, określ czy życzysz sobie całkowitego usunięcia Twoich danych z bazy czy ograniczenia ich przetwarzania.
 • Prawo do wniesienia skargi: W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia naruszenia przepisów prawa dotyczącego zachowania poufności danych osobowych, możesz wnieść skargę do organu ochrony danych osobowych:
  • Narodowego Organu Nadzoru Ochrony Danych Osobowych w Rumunii (ANSPDCP), poprzez wypełnienie formularza dostępnego na ich stronie internetowej.

Zapamiętaj!

Czas na rozpatrzenie prośby: Będziemy się starać spełnić Twoją prośbę w ciągu 30 dni. Jednakże, czas ten może zostać wydłużony ze względu na okoliczności prawne lub złożoność prośby.

Ograniczony dostęp: W niektórych sytuacjach nie będziemy w stanie zapewnić Ci dostępu do całości lub części Twoich danych osobowych w związku z przepisami prawa. Jeśli odmówimy spełnienia Twojej prośby, poinformujemy Cię o przyczynach odmowy.

Niemożliwość identyfikacji: W niektórych przypadkach nie będziemy w stanie zidentyfikować Twoich danych w związku z brakiem elementów identyfikacyjnych w zgłoszeniu, które nam przesłałeś/aś. W takich wypadkach, kiedy nie możemy zidentyfikować Cię jako podmiotu danych osobowych, nie będziemy mogli przychylić się do Twojej prośby związanej z wyegzekwowaniem opisanych wyżej praw, chyba że dostarczysz nam dodatkowe informacje umożliwiające Twoją identyfikację.

Egzekwowanie Twoich praw: Aby wyegzekwować swoje prawa skontaktuj się z Inspektorem Danych Osobowych, w formie pisemnej na adres: daprof@dorathebot.eu. 

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą polityką prywatności! Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie dotyczące możliwości jej ulepszenia.

 

Ta wersja została zaktualizowana 25.05.2020 r.

Zrezygnuj


Czy na pewno mam Cię wypisać z tego projektu?
Działanie jest nieodwracalne!

Potwierdź spotkanie?


Czy na pewno chcesz potwierdzić spotkanie?

Anuluj spotkanie?


Czy na pewno chcesz anulować te spotkanie?
Działanie jest nieodwracalne!

Szczegóły spotkania


nie jestem zainteresowany


Czy mógłbyś/mogłabyś powiedzieć mi dlaczego nie jesteś zainteresowany/a tą ofertą? Wybierz powód z listy poniżej.